петък, 22 Декември, 2023всички новини

Дет Мароз в нашия център. Награди получихме и ние за добре свършена работа.Украинските деца се чувстват перфектно в центъра за споделено учене по проект на УНИЦЕФ и Община Бургас. Празникът продължи с подаръци за децата, много песни и танци в очакване на Коледа.