Пет., 20/01/2023 - 12:15Януари 2023

ОБЩИНА БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ– БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

ДЕТСКИ ПРАЗНИК

 В ПАМЕТ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И БЪЛГАРСКИТЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ, ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ, ПОСВЕТЕН НА 150 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА И ДЕЛОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕРОИ

 

I ЦЕЛИ:

Детският празник се организира за деца от предучилищен етап на образование и е част от образователните дейности по реализиране на Програма „Краезнание“. Детският празник допринася за формиране на патриотичното възпитание и активиране на познавателната насоченост на децата с разширяване на знанията им за националната история.

II УЧАСТНИЦИ:

Деца от подготвителна група в училище, IV група  на ДГ

III. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

Детският празник има представителен характер.

Провежда се  в един от дните в периода от 6 февруари до 24 февруари 2023 г.- по избор и съобразно възможностите на детската градина.

Информация за деня и часа на провеждане на събитието ще очакваме да се подаде от директорите на детските градини на електронната поща на ЦПЛР-Бургас: 200257@edu.mon.bg  до 12.02.2023г.

Детският празник може да се реализира при следния примерен вариант:

 

В празника могат да се включат художествено- творчески дейности: стихотворения, патриотични песни, театрален етюд и танц, посветени на делото на Апостола и българските революционери, допринесли за освобождението на България: Васил Левски, Христо Ботев, Георги Бенковски, Райна Княгиня, Любен Каравелов, Капитан Петко Войвода и др. Въпросите и дейностите на празника могат да бъдат свързани и с делото на бургаските революционери.

 

Всяка детска градина ще получи грамота за участие и образователни материали по темата.

 

Забележка: При желание от страна на ДГ, след  провеждането на празника,  могат да бъдат изпратени снимки и видео-изпълнения до 3 минути на електронна поща: smartodk@abv.bg

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тел: 056/844-549 и 0886029209 – Атанасия Петрова- организатор и учител в ЦПЛР- Бургас

 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Заместник-кмет„Образование, здравеопазване,

социални дейности и младежки политики”

Творби