Търсите ли нови възможности за развитие, за изява? Търсите ли приятели, срещи с известни личности и техните авторски програми, заповядайте при нас!

ЦПЛР – Бургас е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес, с деца от 6 до 18 години. Чрез нашите педагогически форми, обединени в четири направления: “Научно-познавателно”, “Художествено-творческо”, “Спортно” и “Православно образование” обучението е насочено към личността на детето и създава условия за развиване на неговата инициатива, увереност в собствените сили и умения.

ЦПЛР дава равен старт на всички деца от град Бургас, независимо от тяхната социална прослойка!

В ЦПЛР всяко дете може да намери място, където да развие социалните си умения, да обогати познанията си, да придобие технически сръчности.

ЦПЛР е организатор на състезания, конкурси, пленери, изложби, фестивали с международно участие и др. Домакин е на национални изяви.

*Вашите деца могат да посещават целогодишно заниманията на формите, които предлагаме!

 

 

Колектив на ЦПЛР-Бургас 2010г.

 

Създадена през 1995г. по решение на Общинския съвет на Община Бургас и Министерство на образованието.

И днес продължава добрите традиции на закритите ЦРД, ЦУНТ и УСШ.

Стремежът на новото хилядолетие е да знаем, да можем да живеем заедно, да работим в екип.

ЦПЛР - Бургас е обслужващо извън училищно звено в системата на образованието със специфичен учебно-възпитателен процес за обучение и възпитание на деца от 6 до 19 години. Ръководството на комплекса е поверено на специалисти, творци, учители, специалисти, които изпълняват общинската и държавна политика за работа с деца през свободното време.  Детската личност е в центъра на всички инициативи, осъществявани от институцията, която се ръководи от директор и ПС (като колективен орган на управление). В ЦПЛР - Бургас са изградени четири направления:

  • Художествено-творческо
  • Научно-познавателно
  • Спорт и технически спортове
  • Православно образование

В тези направления децата (учениците) могат да развият интересите си в различни и разнообразни форми, които да отговарят на актуалните потребности на пазарната икономика.

ЦПЛР - Бургас работи за равен старт на всички деца от град Бургас независимо от тяхната социална прослойка и етнос.

Детския комплекс е организатор на общински, национални състезания, конкурси, изложби и международни фестивали.

Чрез нашите педагогически форми през свободното време Вашите деца могат:

  • да развият социалните си умения и потребности;
  • да обогатят познанията и интересите си;
  • да посещават целогодишно заниманията  на предлаганите форми;

Учебната година започва на 01 Октомври и завършва на 31 Август

Тук детето Ви ще открие истината за света, ще намери своето място и възможности, ще бъде истински европеец!

Център за подкрепа на личностното развитие - БУРГАС дава възможност на Вашите деца да се включват в различни европейски проекти и дейности, чийто календарен план представяме в началото на учебната година!