сряда, 11 Декември, 2019всички новини

"Етнодъга" е името на поредния проект, който се финансира от ЦОИДУЕМ / Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/  и се реализира от Центъра за подкрепа на личностното  развитие- Бургас.

В проекта ще се включат ученици от начален  етап   от  ромски произход , учещи в ОУ "Васил Левски" -кв. Горно Езерово, от съботно - неделното училище към Арменската апостолическа православна църква "Сурп Хач" и ученици от руски произход, чиито родители са имигранти.

Идеята е учениците от смесената група да общуват помежду си, да учат заедно и възприемат нормално другите. Привличането на родители и близки на участниците ще допринесе  за взаимното опознаване на различните етнически групи и ще създаде атмосфера на разбирателство и подкрепа между тях.

Предвидените дейности  са разнообразни- проучване  на обекти, свързани с историята на град Бургас,  с бита и културата на трите етноса,  беседи  и консултации с  краевед и етнолог, посещение на музеи, пътуване до   остров "Св. Анастасия"  и пленер по изобразително изкуство, посещение и интерактивни занимания  в  Акве калиде, експедиция до градовете Плиска и Велики Преслав и др.

През месец април учениците от целевата група ще се срещнат с автори на детски творби, ще подредят  етнографска  изложба, а на 1 юни - Международен  ден на детето, ще поканят на весел детски празник всички бургаски деца. Изненади са предвидени и през летните месеци юни и юли, когато  участниците ще посещават  една седмица целодневно лятно училище със занимания по интереси -рисуване, творческо писане, български народни танци, екология, спортни игри, фотография, приложни дейности.

Не е забравено и ранното кариерно ориентиране  на  учениците.  За това  ще се погрижат кариерните консултанти към ЦПЛР-Бургас, които ще предложат на бъдещите специалисти в различни области интересни казуси и тестове,  игри, групови занимания и индивидуално консултиране.

Проектът стартира през м. ноември, а краят му и и финалното парти за участниците  е  през месец август.