сряда, 21 Септември, 2022всички новини

Целта на курса е да въведе учениците по-задълбочено във фотографския процес. Лекционните часове ще бъдат разделени на теория и практика, като обучението ще е основано на по-иновационни и интерактивни методи. В рамките на курса фотографията ще се разглежда като част от изобразителното изкуство, ще преминем през основните моменти от историята на фотографията от създаването на процеса до днешно време. Ще анализираме кадри на установени фотографи, също така ще правим конферанси на кадрите на учениците. Записаните в курса ще взимат активно участие в процеса на работа не само в практическите часове, но и в лекционните. По време на практиката учениците ще имат възможност да се запознаят изцяло с настройките на съвременния дигитален фотоапарат, както и сами да създадат кадри в различни жанрове на фотографията. В курса ще бъдат включени и няколко часа за дигитална обработка. В рамките на курса ще бъде организирана изложба с кадри на учениците. Курсът е подходящ за любители, за начинаещи и за ученици, които имат желание за артистична изява и искат да създават изкуство в необятния свят на фотографията.

От тази възможност могат да се възползват момичета и момчета от всички училища в община Бургас на възраст 5-12 клас.

Заявление за записване (Заявление за записване в школа по интереси и декларация информирано съгласие за учебната 2022-2023 година) може да бъде изтеглено от сайта на ЦПЛР, страница Административни услуги, в десния панел и да се изпрати попълнено на имейл: odk_bourgas@abv.bg или лично на адрес: ул. „Райна Княгиня“ 11, ет. 2, при организаторите на Центъра за подкрепа на личностното развитие.

Ръководител на курса: Алия Казанджиева