вторник, 4 Юни, 2019всички новини

По покана на Община Бургас географът - доц. д-р Георги Бърдаров, спечелил първото литературно реалити в България „Ръкописът“, гостува на ученици и учители.

В продължение на два дни, 13 и 14 юни, доц. д-р Георги Бърдаров - зам.-декан на Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра „Социално-икономическа география“ и на магистърска програма „Регионално развитие и управление“, Магистър по Климатология и Хидрология и Доктор по „География на населението и селищата“ ще гостува на бургаските учители и ученици.

На 13 юни от 9.00 до 13.00 часа в зала № 4 на експозиционен център „Флора“ ще бъде проведен семинар с учители на тема: „Образованието и обучението на младите хора през призмата на кардиналните промени в света през XXI век“. Учителите ще се  запознаят с 3 теми: нови тенденции в науката и обучението, определени от развитието на технологиите и променените изразни средства през XXI в., мотивация и вдъхновение при работата с учениците и нуждата от нови подходи за ангажиране на тяхното внимание и предаване на знания в информационната и технологизирана епоха, която поставя много предизвикателства пред тях, практически задачи за презентиране и обучение.

Откритата лекция с ученици (и учители) на тема: „България – География на свободата“ ще се проведе на 14.06.2019 г. от 10:00 до 12:30 ч. в зала № 2 на експозиционен център „Флора“. Планирано е да бъде изнесена мотивираща научно-популярна лекция за съвременните процеси в света – глобализация, мултикултурализъм, хуманизъм и защо България е наистина добро място за живот и реализация на млади хора ?