Школата е създадена в началото на учебната 2016 и 2017г.
Ръководител е младият художник Христо Христов.

График на занятията:

Събота

10:30 ч. - 13:05 ч.
ул. "Райна Княгиня" 11