вторник, 2 Декември, 2014всички новини

Ученическа дискусия "Кажи-да, кажи-не!" по повод 1-ви декември Световен ден за борба със СПИН. Участници в дискусията са учениците от клуб "Млад европеец" към ЦПЛР-Бургас с ръководител Николина Стоянова

Разпространението на ХИВ вируса зависи до голяма степен от поведението на хората.Подтикът да опознават и изследват света е характерен за младите хора.Те са склонни да поемат по-големи рискове.Ето защо е важно учениците да са информирани за рисковите фактори и начините за предпазване от ХИВ инфекцията.Толерантното отношение към хората живеещи с ХИВ /СПИН е предизвикателство за нашето общество, затова всички трябва да положим усилия и да помагаме на тези хора.