петък, 26 August, 2022всички новини

Предвид  получения общ брой точки  от кандидатите и на основание Заповед № № РД – 13-49 / 25.08.2022 г., оценителите предлагат на Директора на ЦПЛР-Бургас да сключи трудов договор за заемане на длъжността „учител по английски език” с класираните на първо и второ място:

АСД-03-238/10.08.2022 г. - 184 точки - I място

АСД-03-245/12.08.2022 г. - 179 точки - II място

ОЦЕНИТЕЛИ:

1. К. Стефанова

2. В. Гълева       

3. Т. Христова

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Файл protokol_ot_klasiraneto.docx15.23 KB