петък, 26 Юли, 2019всички новини

Кметът Димитър Николов награди учениците и студентите, които участваха в тазгодишното издание на лятната IT академия. Тя се организира от Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие за четвърта поредна година.

Академията се провежда със съдействието на ППМГ "Акад. Никола Обрешков", ПГЕЕ "Константин Фотинов" и Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

"Следващите години ще бъдат доминирани от цифровите технологии. Затова аз се радвам, че в Бургас има голям интерес към програмирането. Благодаря за положените от вас усилия да натрупате нови знания и ви пожелавам успех в компютърното програмиране", каза кметът Николов по време на награждаването на участниците в академията.

Сформирани бяха две групи  5-7 клас по проектиране на уеб страници с html, css и програмиране на С++ за начинаещи, две групи 6 - 8 клас по проектиране уеб страници с html, css, javascript и програмиране със C++ за напреднали, група разработка на игри със C# и Unity за ученици  8 - 10 клас и студенти от Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Обучението се проведе от висококвалифицирани преподаватели от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГЕЕ "Константин Фотинов".

За първи път в  IT академията бе сформирана група от  ученици в 3 и 4 клас, които изучаваха програмиране във визуална среда със Scratch. 

След проведено анкетно проучване на 16 юли с участниците в лятната IT академия за качеството на преподаване и условията на провеждане на обучението - 91 %  посочват отлични умения за преподаване на учителите. За оказана подкрепа и разяснения от страна на преподавателите 88 % от учениците са дали отлична оценка. 69 % от участниците определят организацията на IT академията като отлична, а 23 % като много добра.

На въпроса дали биха участвали отново следващото лято в академията, положителен отговор дават 86 %.

Всички ученици и студенти са пожелали да изучават и други програми, да придобият нови компютърни умения като програмиране с Python, HTML, CSS, Unreal Engine, Java Skript, Java, Photoshop, 3D моделиране, 3D дизайн, Skratch.