вторник, 10 Май, 2022всички новини

Приключи  конкурс на тема „Моята мечтана професия“, който  традиционно се организира от кариерните консултанти към ЦПЛР – Бургас. Целта на конкурса бе участниците   да открият магията на дигиталната графика и живопис.

Участие взеха ученици от   ученици от  IV клас, включени  в Националната програма на МОН „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  - ”МОДУЛ „КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦПЛР ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПУО И УЧИЛИЩАТА“.

В творбите си учениците  рисуваха мечтаната професия през своите очи, предадоха своите чувства, настроения и вътрешни изживявания, накараха ни да усетим силата на детското въображение. 

Авторите на отличените творби ще получат  предметни награди и грамоти.

Наградите могат да бъдат получени до 17.05.2022 г. на адрес: гр. Бургас, ул.“Райна Княгиня“ 11 от 9.00 до 17.00 ч.

 Телефони за контакт: 0885 985 433; 056/825 809

Организаторите благодарят на всички ученици - участници, на родителите и учителите им, които ги подготвиха за участие в конкурса.

* Протокол с наградените участници може да разгледате в прикачения файл.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Файл Протокол14.67 KB