Ср., 19/12/2018 - 16:30Декември 2018

ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ-БУРГАС
И БУРГАСКО АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО
ОРГАНИЗИРАТ
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО”

Изисквания за изработване на коледна картичка:
1.Да е изработена във формат А4/ лист, сгънат на 2 за картичка/;
2.Да има интересен дизайн;
3.Може да бъде изработена с материали и техника по избор / пастел, акварел, темпера и други/;
4.Данни за участниците да бъдат написани на гърба на всяка картичка:
трите имена, години, клас, училище, GSM и телефон за контакт на ръководителя.

Ще се оценяват всички предоставени коледни картички, отговарящи на темата на конкурса.
• Ще се оценява оригиналността на дизайна и изработката им
• Изпратените коледни картички не се връщат
• Творбите да не са заимствани и публикувани в Интернет.

Право на участие имат всички деца от ПДГ – четвърта група, ПГ и ученици от 1.до 12. клас

Всяко детско заведение, училище или школа може да представи най-много до 5 картички.

Краен срок за получаване на коледните картички- до 16,30 часа на 7.12.2018 г.

Адрес за получаване на коледни картички:
Център за подкрепа на личностното развитие -Бургас
ул. „Райна Княгиня” 11,
при организаторите

Резултатите ще бъдат поместени на сайта на ЦПЛР- Бургас odk-burgas.com до 12.12.2018г.

Награждаването на участниците в конкурса ще бъде на 19.12.2018 г. от 16, 30 часа в храм „Света Богородица”- Бургас.

Отличените творби ще бъдат експонирани в изложба с благотворителна цел в храмовете на града от 20.12.2018 г.

За допълнителна информация:
тел. 056/ 844 549- Атанасия Петрова,
Събина Николова
e-mail: odk_bourgas@ abv.bg

Творби