Вт., 19/12/2019 - 16:30Декември 2019

ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ-БУРГАС
И БУРГАСКО АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО

ОРГАНИЗИРАТ

КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО”

 

РЕГЛАМЕНТ:

Изисквания за изработване на коледна картичка:
1.Да е изработена във формат А4/ лист, сгънат на 2 за картичка/;
2.Да има интересен дизайн;
3.Може да бъде изработена с материали и техника по избор / пастел, акварел, темпера и други/;
4.Данни за участниците да бъдат написани на гърба на всяка картичка: трите имена, години, клас, училище, GSM и телефон за контакт на ръководителя.

Ще се оценяват всички предоставени коледни картички, отговарящи на темата на конкурса.
• Ще се оценява оригиналността на дизайна и изработката им
• Изпратените коледни картички не се връщат
• Творбите да не са заимствани и публикувани в Интернет.

В конкурса могат да участват деца и ученици от 6 до 19- годишна възраст.

 

Първа възрастова група – ДГ- четвърта група и ППГ в училище;

Втора възрастова група –  I –IV клас;

Трета възрастова група – V-VIII клас;

Четвърта възрастова група – IX-XII клас;

 

Всяко детско заведение, училище или школа може да представи най-много до 4 картички.

 

Краен срок за получаване на коледните картички - до 16,30 часа на 09.12.2019г.

 

Адрес за получаване на коледни картички:
Център за подкрепа на личностното развитие -Бургас
ул. „Райна Княгиня” 11, при организаторите

 

Резултатите ще бъдат поместени на сайта на ЦПЛР- Бургас odk-burgas.com до 13.12.2019г.

Награждаването на участниците в конкурса ще бъде на 19.12.2019 г. от 16, 30 часа в храм „Света Богородица”- Бургас.

Отличените творби ще бъдат експонирани в изложба.

 

За допълнителна информация:
тел. 0889/03-00-19 Събина Николова
e-mail: odk_bourgas@ abv.bg

Творби