Пон., 03/04/2023 - 11:15Април 2023

РОТАРИ КЛУБ БУРГАС – ПИРГОС

ОБЩИНА БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС ЗА РИСУНКА

„АЗ, МОЯТ ГРАД И МОРЕТО“

 

Конкурсът е ежегоден и тази година ще дадем възможност в него да участват освен децата на Бургас, така и деца от цяла България. За всички участници от Бургас ще се проведе по традиционния начин с предаване на рисунките в ЦПЛР –Бургас, а за участниците от страната ще бъде виртуален. Рисунките ще се изпращат на електронната ни поща в JPG формат, а само номинираните ще се изпращат по пощата за да участват в изложбата на конкурса. Целта на конкурса е да провокира и възпитава любов и положително отношение към родния град и морето, опазване на културно-историческите ценности и околната среда, както и да запознава с ценностите на ротарианското движение. Конкурсът дава възможност на децата – таланти на България и техните педагози да популяризират своите творчески възможности и умения.

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват деца и ученици от 6 до 19 годишна възраст.

Първа група: Детски градини

Втора група: от I до IV клас

Трета група: от V до VII клас

Четвърта група: от VIII до XII клас

Всеки участник може да участва само с една рисунка по една от темите, включително и колаж.

Използвана техника: акварел, темпер, пастели, туш.

Формат на листа: 35/50 см. Без паспарту.

Компютърна рисунка ( за учениците от трета и четвърта възрастова група).

Изисквания към компютърните рисунки:

 • Да са изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW,  Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand и др.)
 • Да не се използват готови обекти или картини.
 • Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори.
 • Творбите да са авторски.

Рисунките да са разпечатани на хартиен носител с размер на листа формат А4.

Всяка творба да бъде съпроводена със следната информация:

 • Трите имена на автора.
 • Клас и възраст.
 • Училище / детска градина/ клуб и ръководител.
 • Точен адрес
 • Телефон и e-mail.

Рисунките следва да бъдат изработени от 17.03 до 20.05 на учебната 2022-2023 година.

Организаторите на конкурса определят жури, което оценява и номинира най-добрите творби.

Журито присъжда за всяка възрастова група следните награди: първа, втора, трета и поощрителна.

Заключителния етап на конкурса ще се проведе от 01.06.2023 г. до 04.06.2023 г. в Експозиционен център Флора – гр. Бургас, където ще бъдат изложени най-добрите творби, а участниците ще бъдат наградени на 01.06.2023 г. от 18:00 ч. на същото място.

Отличените творби не се връщат, а ще се използват за благотворителни цели.

 • За участниците от Бургас представянето е в ЦПЛР – Бургас, адрес ул. „Райна княгиня“ 11 , като за категория компютърна рисунка могат да се изпращат на e-mail : detska.risunka_2023@abv.bg
 • За участници от всички останали места в страната: изпращане във форма JPEG т на e-mail : detska.risunka_2023@abv.bg

Наградените участници, приложили творбите си на  e-mail, следва да ги изпратят на хартиен носител на ЦПЛР – Бургас, адрес: ул. „Райна княгиня“ 11 за участие в изложбата.

Творби