петък, 25 Февруари, 2022всички новини

СТАТУТ

НА

КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

„МОЯТ ГРАД БУРГАС“

 

Конкурсът е част от дейностите за изпълнение на Общинската програма по краезнание. Той има за цел да се  стимулират творческите изяви на учениците и да им се даде възможност да участват в създаването на песен за Бургас.

 

Конкурсът се организира от Община Бургас, Центърът за подкрепа на личностното развитие и „Елкабел“ Бургас.

В него могат да участват ученици в V-VII клас.

Всеки участник може да представи до 2 непубликувани досега стихотворения.

Творбите и попълнените заявления за участие в конкурса се изпращат до 15 март 2022 г. на електронната поща на ЦПЛР-Бургас:

odk_bourgas@abv.bg /за конкурса по краезнание/ или, напечатани в три екземпляра, на адрес:

гр. Бургас – 8000, ул. „Райна Княгиня“ 11,

Център за подкрепа на личностното развитие

 

Постъпилите творби се оценяват от 3 - членно жури.

Резултатите ще се обявят на 25 март на  страницата на ЦПЛР-Бургас: www.odk-burgas.com.

НАГРАДИ:

              Първо място – парична награда от 150 лв. / във вид на ваучер за магазин „Технополис“/ и

               КОМПОЗИРАНЕ НА МУЗИКА КЪМ ТЕКСТА. 

               Второ място – парична награда от 100 лв./ във вид на ваучер за магазин „Технополис“/

               Трето място – парична награда от  70 лв./ във вид на ваучер за магазин „Технополис“/

               Поощрения -  2 предметни награди Х 40 лв. / ваучер от книжарница „Хеликон“/

             

Участниците в конкурса попълват на листа със стихотворението и следните данни:

  • Име, презиме и фамилия
  • Клас, училище
  • Мобилен телефон за връзка с ученика или с родителя/ настойника
  • Име на учителя/ ръководителя и телефон за връзка.

            

Телефон за  информация:

Атанасия Петрова  – организатор в ЦПЛР-Бургас , тел. 056 84 45 49