Ср., 10/01/2024 - 15:00Януари 2024

OБЩИНА БУРГАС, БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, БУРГАСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- ФИЛИАЛ- ГР. БУРГАС, НХА- ФИЛИАЛ- ГР. БУРГАС  И ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9-12 КЛАС И СТУДЕНТИ, ПОСВЕТЕН НА 14.02- ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ

ОРГАНИЗАТОРИ: Община Бургас, БСУ, БДУ “ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ- ФИЛИАЛ-ГР. БУРГАС, НХА- ФИЛИАЛ- ГР. БУРГАС  и ЦПЛР- Бургас.

ЦЕЛ: Написването на стих, писмо до любимия човек и изработването на валентинка от ученици на възраст от IX до XII клас и студенти, е с цел да се стимулира творческата изява на  младите хора към всеобхватната тема за любовта.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ:

Да са на възраст от IX до XII клас и студенти.

РАЗДЕЛИ В КОНКУРСА:

1)поезия- стих (любовна лирика)

2)проза- писмо до любимия човек

3)изобразително изкуство и приложна дейност- валентинка

4)дизайн на валентинка (или компютърна рисунка)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

Всеки участник има право да участва с:

1 авторски стих /любовна лирика/ или 1 писмо до любимия човек, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта), на български език, до 2 машинописни страници.

1 валентинка (картичка, фигурка, изделия по избор)направена с материали по избор)

1 компютърна рисунка: Да е изработена на графична програма по избор
( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.); Да не се вмъкват готови обекти или картинки; да е нарисувана със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори в размер А5.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 

Един ученик или студент може да участва в до два раздела на конкурса.

 

Литературните творби и компютърните рисунки за участие се изпращат на следния електронен адрес: info-200257@edu.mon.bg до 9.02.2024г.

 

ПРИЛОЖНИТЕ ТВОРБИ СЕ ИЗПРАЩАТ ДО 9.02.2024г. НА АДРЕС:

Гр. Бургас- 8000

Ул. „Райна Княгиня”11

Център за подкрепа на личностното развитие

Музикално-поетичната вечер и награждаването ще се проведат на 13 февруари  2024г. от 17.00ч. в Международен конгресен център, ет.3, зала 11.

Стихът и писмото, номинирани на 1 място, ще бъдат представени от ученици- актьори от Театрална школа към ЦПЛР-Бургас и студенти.

 

За допълнителна информация на телефон: 056/843643, 0886029209- Атанасия Петрова-организатор в ЦПЛР-Бургас

 

Творби