сряда, 2 Ноември, 2022всички новини

На 1.11.2022 г. се проведе награждаване на ХXIV национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”.Той се осъществява под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов и е включен в Националния Календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката и през настоящата учебна година.

Официалната церемония по награждаването на лауреатите на конкурса се проведе в Националния политехнически музей в София.  

Националният форум се отличава с престижни експертни оценки в пет тематични направления: за идеи за научни и технически експерименти, за космически модели и макети, за графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други, за литературни творби, за рисунка. Специализирано жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова оценява многобройните участници.

Виктория Христова от ЦПЛР - Бургас с ръководител Севина Трайкова се представи достойно в раздела за рисунки.