ТЕАТРАЛНА ШКОЛА „ДЕТСКО ЦАРСТВО“ *
ЦПЛР – ул. “Райна Княгиня” 11

График на занятията

юни - юли 2020 г.

събота от 12.00 до 13.00 часа 

ръководител: Атанасия Петрова
тел. за информация: 0878 23 86 32

* Цената на услугата е опредлена от съответния преподавател, наел кабинет на ЦПЛР - Бургас,  съгласно Механизма за почасово отдаване под наем на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена с Решение на Общински съвет – Бургас.

 

Школа ЛФК *
ЦПЛР – ул. “Райна Княгиня” 11

График на занятията

16 юни - 16 септември 2020 г.

вторник и четвъртък
16.00 – 17.00 часa

Ръководител: Йорданка Василева
тел. за информация: 0886 679 782

* Цената на услугата е опредлена от съответния преподавател, наел кабинет на ЦПЛР - Бургас,  съгласно Механизма за почасово отдаване под наем на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена с Решение на Общински съвет – Бургас.