ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ВАКАНЦИОННИТЕ ФОРМИ В ЦПЛР -  БУРГАС
ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ - 2022 г.

 

Ваканционните форми в ЦПЛР-Бургас през лятната ваканция на 2022 г. се заплащат съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т. 2, Протокол № 21 / 20.12.2016 г., изменена с Протокол № 5 / 19.12.2019 г.

Видове дейности:

  1. Лятна школа по изобразително изкуство

Денислав Белчев – учител по изобразително изкуство

Христо Христов – учител по изобразително изкуство

            период на провеждане:  7 юни – 30 юни 2022 г.

            дни от седмицата:  вторник и четвъртък 

            час (от - до): 9:30 ч. – 11:00 ч.

           място на провеждане: сграда на ЦПЛР-Бургас, ул. „Р. Княгиня” 11

 

Записването за лятната школа се извършва САМО НА МЯСТО в сградата на ЦПЛР-Бургас на  ул. „Р. Княгиня” 11, ет. 2, ст. № 6, зам.- директори.

За допълнителна информация: 056/ 843-643.