Лятно училище по краезнание „Моят град Бургас” -ГРУПИТЕ СА ЗАПЪЛНЕНИ

 

 

 

ДРУГИ ЛЕТНИ ДЕЙНОСТИ:
 

1. Начален курс по английски език:

Възрастова група (години от - до)  - 7-10 години

Ръководител  - Яна Вълчева

Период на провеждане14.06.-25.06. 2021 г.

Ден/ дни от седмицата - понеделник, сряда, четвъртък 

Час (от - до) - 9,30 -11,10 ч.

Място на провеждане - сграда на ЦПЛР-Бургас, ул. „Райна Княгиня” 11 

ВАЖНО !!! Записването в курса се извършва по електронен път. Заявление за записване може да изтеглите от раздел  Административни услуги/ Заявления за записване в лятна школа-2021г. и да изпратите на e-mail: odk_bourgas@abv.bg

 

2. Лятна школа по изобразително изкуство и пиано: 7-10 години

Ръководители:

          Денислав Белчев – учител по изобразително изкуство- 1 група

          Севина Трайкова – учител по изобразително изкуство – 2 група

          Илонка Чакърова – учител по пиано

Период на провеждане: дата (от - до) 

 •  изобразително изкуство – 8 юни – 29 юни 2021 г. - 16 учебни часа
   
 •  пиано – 7 юни – 30 юни 2021 г. – 24 учебни часа

 Ден/ дни от седмицата 

 •  изобразително изкуство – вторник и четвъртък 
   
 •  пиано – вторник, четвъртък  и петък

Час (от - до) 

 •  изобразително изкуство – 9,30 - 11,00 ч.
   
 •  пиано – 16,00 - 17,00 ч.

Място на провеждане   

 •  изобразително изкуство – 1 група и  пиано - сграда на ЦПЛР-Бургас, ул. „Р. Княгиня” 11
   
 •  изобразително изкуство – 2 група - база на ЦПЛР-Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 1А /„Поморин“/

ВАЖНО !!! Записването в школите се извършва по електронен път. Заявление за записване може да изтеглите от раздел  Административни услуги/ Заявления за записване в лятна школа-2021г. и да изпратите на e-mail: odk_bourgas@abv.bg

 

Дейностите се реализират съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, по т. 3 от Протокол № 2/23 от 24.02.2021 г.