Вт., 24/01/2023 - 16:45Януари 2023

OБЩИНА БУРГАС, БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ И ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9-12 КЛАС И СТУДЕНТИ, ПОСВЕТЕН НА 14.02- ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ И МУЗИКАЛНО- ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР  “ЛЮБОВТА Е СЛЯПА- ГЛЕДА НЕ С ОЧИТЕ, А С ДУШАТА”/ШЕКСПИР/

СТАТУТ

 

ОРГАНИЗАТОРИ: Община Бургас, БСУ и ЦПЛР- Бургас.

ЦЕЛ: Написването на стих или писмо до любимия човек  от ученици на възраст от IX до XII клас и студенти, е с цел да се стимулира творческата изява на  младите хора към всеобхватната тема за любовта.

Изисквания към авторите:

Да са на възраст от IX до XII клас и студенти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

Всеки участник има право да участва с:

1 авторски стих /любовна лирика/ или 1 писмо до любимия човек, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта), на български език, до 2 машинописни страници.

Общи условия:

Творбите за участие се приемат на следния електронен адрес:200257@edu.mon.bg  до 9.02.2023г.

Музикално-поетичната вечер и награждаването ще се проведат на 14 февруари /вторник/ 2023г. от 18.00ч. в Бургаски свободен университет.

Стихът или писмото, номинирани на 1, 2 и 3 място ще бъдат представени от ученици- актьори от Театрална школа към ЦПЛР-Бургас и студенти.

 

За допълнителна информация на телефон: 056/844549, 0886029209- Атанасия Петрова-организатор в ЦПЛР-Бургас

 

 

 

ЙОРДАНКА  АНАНИЕВА

Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики”

 

 

Творби