сряда, 24 Юли, 2019всички новини

Община Бургас и  Център за подкрепа на личностното развитие за четвърта поредна година са организатори на лятна IT академия за ученици и студенти, която стартира на 1 юли 2019 г. Академията се провежда със съдействието на ППМГ "Акад. Никола Обрешков", ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Сформирани бяха две групи  5-7 клас по Проектиране на уеб страници с html, css и Програмиране на С++ за начинаещи, две групи 6 – 8 клас по Проектиране уеб страници с html, css, javascript и Програмиране със C++ за напреднали, група Разработка на игри със C# и Unity за ученици  8 – 10 клас и студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Обучението се проведе от висококвалифицирани преподаватели от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГЕЕ „Константин Фотинов“.

За първи път в  IT академията бе сформирана група от  ученици в   3 и 4  клас, които изучаваха Програмиране във визуална среда със  Scratch. 

След проведено анкетно проучване на 16.07.2019 г. с участниците в  лятната IT академия  за качеството на преподаване и условията на провеждане на обучението - 91 %  посочват отлични умения за преподаване на учителите. За оказана подкрепа и разяснения от страна на преподавателите 88 %  от учениците са дали отлична оценка. Относно организацията на IT  академията 69 % от участниците я определят като отлична, 23 % за много добра.

На въпроса дали биха участвали отново следващото лято в академията, положителен отговор дават 86 %.

Всички ученици и студенти са пожелали да изучават и други програми, да придобият нови компютърни умения като: програмиране с Python, HTML, CSS, Unreal Engine, Java Skript, Java, Photoshop, 3D моделиране, 3D дизайн, Skratch. 

Кметът Димитър Николов ще връчи сертификати, грамоти и  награди на 97 ученици и студенти, обучавали се в лятната IT академия. Церемонията по награждаването  на участниците ще се проведе  в заседателната зала на  Община Бургас на 26.07.2019 г. в 10.00 ч.