четвъртък, 17 Декември, 2015всички новини

„Една великолепна Коледа” рисуваха децата от школите по изобразително изкуство към ЦПЛР-Бургас в галерията на бургаските художници.
Проявата бе организирана от „Младежка банка Бургас”, „Обществен дарителски фонд- област Бургас” и Дружеството на бургаските художници.
Младите таланти от ЦПЛР имаха възможност да се срещнат и разговарят с известни бургаски художници, както и да се вслушат в техните напъстствия.
Сред тях бяха и ръководителите на школите по изобразително изкуство към детския комплекс- Петя Янева, Денислав Белчев и Красимир Зинин.
Участниците в пленера получиха подаръци от организаторите- пособия за рисуване.