Вт., 19/03/2020 - 16:30Март 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА

РУО- БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА  БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ –БУРГАС

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС

“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

 

Националният конкурс е в 2 раздела: рисунка и приложно изкуство и фотография.

Целите, възрастовите групи на участниците и регламента са посочени в статутите.

 

Краен срок за получаване на творбите: 06.03.2020 г.

 

Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация:

- трите имена на автора;

-  клас;

-  ръководител, телефон за контакт с ръководителя;

-  училище, школа или  ЦПЛР  и точен адрес за получаване на награда ( ако се присъди такава);

- телефон и e-mail на училището или организацията, която се представя;

- заявление за участие в конкурс /изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www.odk-burgas.com  -  Административни услуги/.

 

Адрес за получаване:

ЦПЛР- Бургас
ул. ”Райна Княгиня”№11

8000 гр. Бургас
тел.: 056/ 844 549, 843 643
За Национален конкурс "Водата - извор на живот"

 

НАГРАЖДАВАНЕТО В РАЗДЕЛИТЕ: "РИСУНКА", "ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО" и  "ФОТОГРАФИЯ"
ЩЕ БЪДЕ НА 19 МАРТ 2020 г. ОТ 16:30 ЧАСА в КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО".

Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

 

За допълнителна информация:

ЦПЛР- Бургас

тел.: 0889030019- Събина Николова-организатор в ЦПЛР- Бургас
тел./факс:  056/ 844 549 , 0886029209- Атанасия Петрова- организатор в ЦПЛР- Бургас

Творби