Вт., 01/09/2020 - 11:45Септември 2020

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА

РУО  -  БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА  БУРГАС

РИОСВ- БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ– БУРГАС

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”- 2021 г. 

 

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на  учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел  да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

 

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от I  до XII клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и центрове за подкрепа на личностното развитие от страната:

 

Регламент: Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

І възрастова група. – I-IV клас;

ІІ възрастова група – V-VII клас;

III възрастова група- VIII-XII клас

 

Всяко училище, школа или клуб може да представи най-много две рисунки  и/или  две приложни творби в съответната възрастова група, т.е. максимум 6 броя.

 

Краен срок:  05. 03. 2021 г.  – ВАЖИ   ДАТАТА  НА  ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРИСТИГНАЛИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И ЖУРИРАТ! НЕ СЕ ЖУРИРАТ СЪЩО ТАКА И ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА УЧИЛИЩЕ, ШКОЛА ИЛИ ЦПЛР, АКО Е НАДВИШЕН  МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИЯТ  БРОЙ НА РИСУНКИТЕ ИЛИ ПРИЛОЖНИТЕ ТВОРБИ.

 

Произведенията не се връщат.

 

Жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно творчество /керамика, стъклопис и батик/.Приложните творби да са  леснопреносими и подходящи за експониране върху маси.

 

Материали и техника: по избор.

Формат на творбите без паспарту 35/50

 

Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация:

- трите имена на автора;

-  клас;

-  ръководител, телефон за контакт с ръководителя;

-  училище, школа или  ЦПЛР  и точен адрес за получаване на награда ( ако се присъди такава);

- телефон и e-mail на училището или организацията, която се представя.

 

Рисункитe, приложните творби и заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www.оdk-burgas.com  -  Административни услуги/  да се представят или изпратят до 05.03.2021  г. на адрес:

ЦПЛР- Бургас

ул. ”Райна Княгиня”№11

8000 гр. Бургас

За конкурса „Водата- извор на живот”

056/844549

 

На основание Заповед № РД-01-37/10.03.2021 г. на д-р Г. Паздеров във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на област Бургас считано от 12.03.2021 г до 26.03.2021 г. се отлага присъственото награждаване на отличните участници в конкурса.
 

На сайта ни ще бъдат публикувани протоколи от журирането и виртуална изложба с наградените творби.

 

    

Творби