Вт., 22/03/2022 - 16:30Март 2022

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА

РУО  -  БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА  БУРГАС

РИОСВ - БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ– БУРГАС

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”- 2022 г. 

 

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на  учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел  да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от I  до XII клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и центрове за подкрепа на личностното развитие в страната:

Регламент: Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

  • І възрастова група. – I-IV клас;
  • ІІ възрастова група – V-VII клас;
  • III възрастова група- VIII-XII клас

Всяко училище, школа или клуб може да представи най-много две рисунки  и/или  две приложни творби в съответната възрастова група, т.е. максимум 6 броя.

Краен срок:    07. 03. 2022 г.  – ВАЖИ   ДАТАТА  НА  ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРИСТИГНАЛИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И ЖУРИРАТ! НЕ СЕ ЖУРИРАТ СЪЩО ТАКА И ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА УЧИЛИЩЕ, ШКОЛА ИЛИ ЦПЛР, АКО Е НАДВИШЕН  МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИЯТ  БРОЙ НА РИСУНКИТЕ ИЛИ ПРИЛОЖНИТЕ ТВОРБИ.

Произведенията не се връщат.

Жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно творчество /керамика, стъклопис и батик/. Приложните творби да са  леснопреносими и подходящи за експониране върху маси.

Материали и техника:по избор.

Формат на творбите без паспарту - 35/50

 

Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация:

- трите имена на автора;

-  клас;

-  ръководител, телефон за контакт с ръководителя;

-  училище, школа или  ЦПЛР  и точен адрес за получаване на награда ( ако се присъди такава);

- телефон и e-mail на училището или организацията, която се представя.

 

Рисункитe и приложните творби, придружени от  заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www.оdk-burgas.com  -  Административни услуги/  да се представят или изпратят до 07. 03.2022  г. на адрес:

ЦПЛР- Бургас

ул. ”Райна Княгиня”№11

8000 гр. Бургас

За конкурса „Водата- извор на живот”

056/844549

 

Награждаването ще бъде на 22 март 2022 година от 16,30 часа в Културен център „Морско казино”.

Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

Разноските по пребиваването са за сметка на участниците.

Творби