Ср., 11/03/2020 - 10:00Март 2020

ОБЩИНА БУРГАС И ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ –БУРГАС,
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РУО – БУРГАС, ОДМВР – БУРГАС – СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“, СБА – БУРГАС И БЧК – БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

НАЦИОНАЛНАТА ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО “ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“ – ОБЩИНСКИ КРЪГ 2020 г.

Право на участие:
- отбор от четирима ученици от пети, шести и седми клас

Регламент /Подробно може да се запознаете от прикачения файл с информация-СТАТУТ/:
- отборно решаване на теоретичен тест-листовка с въпроси от материал, включен в учебната програма /V-VII клас/ по БД;
- отборно решаване на викторина и теоретичен тест за оказване на първа долекарска помощ;
- отборно подреждане на пъзели на пътни знаци и практическа задача за оказване на първа долекарска помощ на пострадал.

Дата на провеждане –  11.03.2020 г.

Място на провеждане – Културен център „Морско казино“ – Бургас, зала Георги Баев  

ПРОГРАМА за провеждане:
1. Регистрация и настаняване на отборите в залата – от 9.00 ч. – 9.30 ч.
2. Техническа конференция с ръководителите на отборите - от 9.30 ч. – 10,00 ч.
3. Откриване на викторината – 10.00 ч.

Отборна заявка за участие /съдържа: име на училище; трите имена на участниците, дата на раждане и клас; име на ръководителя на отбора; заверка от директор/ се приема от 02.03.2020 г. до 09.03.2020 г. /включително/  на адрес: Център за подкрепа на личностното развитие – гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня“ 11 или на e-mail: cplr_burgas@abv.bg

В деня на състезанието ръководителите на отборите е необходимо да донесат заверен ПРОТОКОЛ от проведено училищно състезание по БД и Заявление за участие на всеки ученик от отбора /Изтегля се от прикачения файл/.

За справки:
0886 679 782 -  Йорданка Василева – организатор на викторината
056 843 643  - Виктория Димова – зам.-директор на ЦПЛР - Бургас

Творби