сряда, 30 Септември, 2020всички новини

5 321 бургаски деца ще изучават тази година английски език по програмата за ранно чуждоезиково обучение на Община Бургас. Програмата се изпълнява за шеста поредна година от Центъра за подкрепа и личностно развитие при голям интерес от страна на деца и родители. В момента английски език ще изучават 3 541 деца от предучилищна възраст в 132 групи и 1 780 ученици в 83 групи от начален етап.

Обучението на децата е напълно безплатно, а учебните помагала са осигурени от Община Бургас по програма за ранно чуждоезиково обучение. Инициативата за въвеждане на ранното чуждоезиково обучение е на кмета на Община Бургас Димитър Николов.

Обучението по английски език ще бъде разширено тази година чрез проекта "Играй и говори с мен" по програма "Еразъм +". Целта на този проект е сътрудничество в обмен на техники, стратегии и добри практики в ранното езиково образование.

В него участват пет организации от България, Испания, Финландия, Унгария и Турция, които ще въведат иновативни подходи в образованието, ще подобрят качеството на преподаване на английски език чрез иновативни методи на преподаване и технологии както в детската градина, така и в първи клас.

Бургаските деца и ученици от школата ще си взаимодействат с техни връстници от страните-партньори и ще реализират съвместни дейности, събития и проекти. Проектът стартира октомври и ще приключи през 2022 г., като ще бъде ориентиран както към учителите, така и към децата на 5-7 - годишна възраст.

При изпълнение на педагогическите дейности ЦПЛР-Бургас спазва всички противоепидемични мерки в страната.