четвъртък, 11 Декември, 2014всички новини

Кметът на град Бургас награди изявените деца от всички учебни заведения на град Бургас.

Снимков материал: