сряда, 27 Април, 2016всички новини

Мария Василева и Маноло Николаев
от Театрална школа „Детско царство” към ЦПЛР с ръководител Атанасия Петрова представиха тематичните стихове „Родната реч” на Иван Вазов и „Родна реч” на Ран Босилек на Научно - практическа конференция на тема „Усвояването на книжовния български език и повишаването на грамотността” В Културен център Морско казино днес-27.04.2016г.