сряда, 13 Октомври, 2021всички новини

По проект „Деца и ученици във вълшебния свят на природата“ комисия от ЦПЛР- Бургас в състав: Председател: Пепа Ангелова- ръководител на проект „Деца и ученици във вълшебния свят на природата“ и членове:        

Атанасия Петрова - координатор на проект „Деца и ученици във вълшебния свят на природата“ и Десислава Иванова- ръководител на  ИКТ, избраха в раздел „видеоклип“ във втора възрастова група ученика Иван Делев  от 7 клас, от ОУ»Христо Ботев»-кв. Ветрен на първо място.  Специална награда  за най- артистично представяне и масово участие получи 1б клас от СУ «Димчо Дебелянов»- гр. Бургас. Участниците в двата раздела от градовете Бургас, Русе, София, Карнобат, Варна и др., бяха наградени с предметни награди и грамоти, осигурени от МОСВ, ПУДООС и ЦПЛР- Бургас.

Вторият раздел на конкурса бе за стих  на тема «Обичам природата и аз участвам». Над 50 стиха пристигнаха на екологична тематика, като жури в състав:

 Атанасия Петрова- председател, членове: Пепа Ангелова- Директор на ЦПЛР- Бургас и Мария Георгакиева- кариерен консултант, избраха за най- добър стих в първа възрастова група  второкласничките Димана Трифонова и Мартина Христова от ОУ «Любен Каравелов»-гр. Бургас, с първо място бе номиниран и Венцислав Йосифов- 7 клас от Неделно училище към храм «Свети Иван Рилски»- гр. Бургас, а в трета възрастова група бе присъдено първо място на Радко Василев от 11 клас, от СУ»Св.Св. Кирил и Методий»- гр. Карнобат.

Целта на конкурса е да привлече вниманието на учениците към морето, като символ на град Бургас , към необходимостта от грижи за опазване на морските води, плажове и богатото биоразнообразие на Черно море, Бургас и цялата страна.

Това е една от последните дейности в проекта“Деца и ученици във вълшебния свят на природата“.

 

Иван Делев  от 7 клас, ОУ»Христо Ботев»-кв. Ветрен