сряда, 24 Април, 2019всички новини

Събития през месец април

Във връзка с школите по английски език в детската градина и първи клас към ЦПЛР-Бургас месец април беше наситен със събития. Бяха проведени викторини по английски език за предучилищна и начална училищна възраст и открити занятия във всички групи. Родителите имаха възможност да станат част от процеса на обучение и методите на преподаване на Английски език, които използват учителите.

По идея на госпожа Венелина Андреева  – директор на ОУ „ Васил Левски“,  се проведе открито занятие по Английски език в иновативната паралелка в първи клас с учител Донка Динева. На занятието беше представен урок по Английски език, интегриран с  иновативното направление по което класа работи, а именно - факултативен учебен час „ Предприемачество“, направление „ Земеделие и животновъдство“. Чрез иновативния подход и приложението на електронните технологии в учебната стая, учениците показаха знания за звуковете и буквите в английската азбука, а с  помощта на книга-речник с мултимедийно приложение и таблети научиха нови думи, свързани с фермата и отглеждането на плодове и зеленчуци.

За поредна година преподаватели по Английски език от ЦПЛР бяха базови учители на студентските практики към университет „ Проф. д-р Асен Златаров“

Ръководството на ЦПЛР-Бургас изказва благодарност на всички родители, учители, партньори и директори на учебни заведения, в които се провеждат занятия по английски език за подкрепата и съдействието, което оказват за успешното им реализиране на Програмата за ранночуждоезиково обучение на Община Бургас.