Пон., 23/01/2023 - 11:00Януари 2023

ОБЩИНА  БУРГАС

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- ГР. БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ- ЖИВОТ И ДЕЛО НА АПОСТОЛА“,

ПОСВЕТЕН НА 150 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

І. ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и творчеството; да се стимулират тяхната творческа изява и личната им позиция по темата за живота и делото на Апостола; да се разшири образователно-възпитателната база за възприемане на идеите на национално-освободителната борба чрез образа на Васил Левски.

 

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от VIII до XII клас от всички училища на територията на Община Бургас.

 

III. ИЗИСКВАНИЯ: Всеки участник може да представи  до 2 есета.

 

Всяко конкурсно произведение трябва да съдържа следната задължителна информация:

 

•          име и фамилия на участника ;

•          клас, училище ;

•          ръководител- телефон и e-mail  на училището.

           

Срок на изпращане на произведенията:  28.02.2023г.

 

ТВОРБИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:

200257@edu.mon.bg , тема: Общински конкурс „Васил Левски- живот и дело на Апостола“

 

В конкурса могат да участват творби, които не са публикувани до сега и към момента не участват в други конкурси.

До 6.03. 2023г. експертната комисия ще оценява изпратените творби.

На 9.03.2023г. от 17.00ч. в Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“- гр. Бургас ще бъдат наградени авторите на  отличените есета.

 

Творбите ще бъдат оценявани от 3-членно жури , което ще работи независимо един от друг по следните критерии:

-           придържане към темата на конкурса;

-           оригиналност и творчески подход;

-           езикова и стилистична култура;

 

IV.НАГРАДИ:

 

Ще бъдат раздадени  следните награди- една специална награда, една за 1 място, две за 2 място, три за 3 място.

Предвидени са  поощрителни награди и грамоти за участие.

На официалната церемония по награждаването ще присъстват представителите на журито, представители на Община Бургас и гости.

Наградите ще се връчват лично на авторите.

 

Желаем на всички вдъхновение и успех!

 

За допълнителна информация:

Атанасия Петрова- организатор в ЦПЛР- Бургас

Тел. 056/844549, 0886029209, e-mail: 200257@edu.mon.bg

Пепа Ангелова- Директор на ЦПЛР- Бургас

Тел.056/844551

 

ЙОРДАНКА  АНАНИЕВА

Заместник-кмет

„Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики”

Творби