вторник, 13 Февруари, 2018всички новини

На 10.02.2018 г. (събота) се проведоха два семинара за преподавателите по английски език в детските градини, подготвителните групи в училищата и първи клас на гр. Бургас под общия наслов: "Time for review and self-development".
В семинара се включиха 52 учители. Лектори на събитието бяха авторите на програмните системи за подготвителните групи - 5-6 г. и 6-7 и за първи клас, с ръководител Даниела Северинова.
Обучението се проведе на две степени. На първи етап - обучението на учителите по английски език в подготвителните групи в детските градини и училища, а на втори етап - на учителите по английски език в първи клас.
Това е част от поредицата обучения за тези учители, предвидени с цел повишаване тяхната квалификация и усвояване на иновативни методи на преподаване.