понеделник, 30 Май, 2016всички новини

"Работа с образователен софтуерен пакет и интерактивна дъска” е темата на обучението, което се проведе днес с учителките по английски език в детските градини, а обучението се води от доц. Папанчева. Това ще даде възможност на преподавателите да представят чуждият език по по- атрактивен и забавен начин. В процеса на обучение децата ще могат сами да намират решенията на поставените задачи, като използват интерактивната дъска. В момента с образователния софтуерен пакет и интерактивна дъска работят няколко детски градини. Целта е в най- скоро време по- голяма част от детските заведения да приложат тази методика в обучението по английски език.