четвъртък, 30 August, 2018всички новини

За четвърта поредна година стартира обучението по Английски език на децата от 3- та и 4-та група в детските градини и учениците от 1- ви клас по безплатната програма на Община Бургас за ранно чуждоезиково обучение, в която ще бъдат обхванати 5 400 деца и ученици.
Във връзка с новоназначените учители към програмата , на 24 и 25 август 2018 г. се проведе двудневен обучителен семинар в Културен център „ Морско Казино“ от 8.30 ч. до 17.00 ч. Основна цел на обучението е анализ и статистика на програмата за тригодишния период на провеждане, подобряване методиката и използването на нови информационни технологии и дидактични модели на работа.
Лектори и обучители на обучението са госпожа Даниела Северинова, Стела Стоянова, Цвети Доганова, Стефания Алексиева и Stuart Cameron със съдействието на издателство " Изкуства " ЕООД София.
За първа година в ролята на ментори се включиха и учители от ЦПЛР.
Организатори на събитието са Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие-Бургас.

https://drive.google.com/file/d/1ss86DMzcCkz2Jcq5jnB8c4RIoIwxqytx/view