четвъртък, 25 Юли, 2019всички новини

РУО- Бургас, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие и квалифицирани обучители от София и чужбина  организираха  иновативно обучение за педагози  в Младежки културен център- Бургас от 22 до 24.07.2019 г. Включиха се и ментори- учители от ЦПЛР.

В  рамките на три дни, 41 учители и директори от училища и детски градини на територията на  Община Бургас, се запознаха с Индуктивен подход - учене от практика към теория. Обучителите Даниела Северинова и Меган Фрей разказаха, че в индуктивното преподаване философията позволява на учениците да открият и изпитат феномена на самостоятелното учене. Те предоставиха  на учителите техники за усъвършенстване на презентационни и комуникационни умения, които да повишат ангажираността, интереса и любопитството на учениците, с цел чрез практики да подобрят индивидуалните си умения за общуване и да  могат да дават ефективна и конструктивна обратна връзка на ученици и колеги.

В тази стратегия обучаващите се научиха, че се разработва самостоятелно мислене и учениците се учат да анализират и обработват информацията. Използват се умения за мислене на по-високо или по-ниско логическо ниво и се постига автентично учене. Индуктивното обучение позволява на учениците да си взаимодействат помежду си. Мозъчна атака и експерименти са само някои от примерите за използване на индуктивни методи на преподаване. Учениците запазват информация по-дълго, когато са я придобили чрез самооткриване и опит.  

В обучението се използваха танц, дидактични игри и песни. На всички учители ще бъде връчен сертификат за активно участие в обучението за педагози „Индуктивен подход в обучението- учене от практика към теория“.