понеделник, 9 Октомври, 2017всички новини

Педагогическият екип на ЦПЛР - Бургас през учебната 2013/2014 г. започна обучение по туристическо екскурзоводство на ученици от гимназиалния етап на обучение (9 - 11 кл.). Обучението се реализира в период на две учебни години с едни и същи ученици от лицензиран и действащ туристически екскурзовод.
Новата школа през настоящата учебна 2017/2018 година ще бъде създадена от ученици, които свободно говорят дадения чужд език (английски, немски, испански, френски, руски и др.) и имат желание да участват в школата. През първата учебна година, учебното съдържание е съсредоточено върху теоретичната обосновка на извършваната практическа екскурзоводска дейност, с опознаване на отделните акценти от историята на гр. Бургас, като това включва и историята на остров "Св. Анастасия" и "Акве Калиде". Практическото обучение е съсредоточено върху съвременните археологически обекти в региона на гр. Бургас и ще се концентрира върху реализирането на панорамна обиколка на града.
За целта е необходимо да бъдат подадени заявления по образец.