вторник, 21 Октомври, 2014всички новини

На 16 и 17 октомври се проведе обучителен семинар по Методика на религиозното възпитание в детската градина. Той е организиран от Община Бургас и Център за подкрепа и личностно развитие. В семинара участваха над 40 учители, работещи в детските заведения на територията на Община Бургас. Обучението бе осъществено от ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев.
Приветствие и пожелания за успешна работа към присъстващите поднесоха Зорка Семерджиева- ст. експерт по предучилищно възпитание в РИО-Бургас и Пепа Ангелова- директор на ЦПЛР.
Програмата на семинара даде възможност за лична и професионална изява на всеки един от участниците в него. Своя опит като дългогодишни учители по религия в детските градини споделиха Мария Иванова от ОДЗ “Морска звезда”, Силвия Бармукова от ОДЗ “Коледарче”, кв. “Долно Езерово” и Недялка Георгиева от ЦДГ “Чайка”, а Таня Христова –учител по религия в ЦПЛР представи своя медиен продукт “Библейска история от Стария и Новия Завет”.
Участниците в семинара с интерес наблюдаваха откритата педагогическа ситуация на тема “Николай Чудотворец”, представена от Мария Динева от ЦДГ “Вълшебство”.