понеделник, 16 Ноември, 2015всички новини

На 13.11.2015г. в КЦ"Морско казино" - се проведе поредният обучителен семинар по системата "Play and Talk with Echo" на учителите по английски език, преподаващи в детските заведения и подготвителните групи в училищата на Община Бургас. На него бяха разисквани различни въпроси за организиране на педагогическите ситуации по английски език и подготовката на специалното коледно занятие. Авторите на системата "Play and Talk with Echo" и издателство "Изкуства" са подготвили коледна книжка с приказка и илюстрации от самите деца, които ще бъдат раздадени във всички детски градини.