четвъртък, 6 Април, 2017всички новини

Днес се проведе открит урок по английски език в трета група от ДГ „ Надежда“, с учител Йорданка Дечкова. Децата помогнаха на тъжната планета Земя, като й „подариха„ слънце, дъжд, трева, растения и цветя”. Тя се усмихна и им благодари. Така, чрез игрови методи и подходи, децата усвояват непринудено английски език. Те поздравиха и своите гости – директори, учители и родители с песничка за дъжда, съвсем в унисон с времето навън.
Откритият урок е проява на школата по английски език към ЦПЛР-Бургас, създадена чрез Програмата за ранно чуждоезиково обучение на децата от детските градини и учениците в първи клас в Община Бургас.