вторник, 4 Април, 2017всички новини

Малките палавници от детска градина „Златното ключе” успешно
учат английски език

Децата от трета група на детска градина „Златното ключе” и техният учител – Габриела Йорданова- учител от Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас, представиха открита педагогическа ситуация по английски език. Пред много родители, учители и директори на детски градини малчуганите показаха, че със забавни игри, песни и любими герои лесно и бързо се учат думи и изрази на английски език.
Гост на тържеството бе г-жа Йорданка Ананиева- заместник- кмет „Култура и образование”.
Втора година децата от трета и четвърта група на всички детски градини учат английски език по Програмата за ранно чуждоезиково обучение в Община Бургас.
Знанията си те показват в коледни празници, викторини, открити педагогически ситуации.