петък, 18 Декември, 2015всички новини

При огромен интерес и успех преминаха откритите коледни уроци по английски език, които се проведоха наа 16.12.2015г. от 16.00ч. в ОДЗ 2 „Звездица Зорница“ - урок на Даниела Атанасова и на 17.12. 2015 в ОДЗ 1 „Морска звезда“ от 16.30ч. - урок на Виолета Богданова.
Откритите занятия представиха постигнатите високи резултати в работата след въвеждането на програмата на Община Бургас за безплатно обучение по английски език в детските градини и подготвителните групи към училищата в общината. Избраната система- „ Play and Talk with Echo“ на издателство „Изкуства“ даде възможност на професионалистите, избрани да работят в групите по английски език, да впечатлят многобройните официални гости, представители на РИО-гр. Бургас, родители и учители с наученото за краткия период от началото на учебната година. Коледните теми бяха умело съчетани с лексикалните теми, песни и умения за общуване, демонстрирани от децата.