петък, 2 Юни, 2023всички новини

На 31.05.2023г.. в сградата на ДГ „Райна Княгиня“, кв. „Славейков“  се откри общностен дневен център за деца и ученици и за споделено учене.

Основна цел на проекта за територията на Община Бургас е да подобри достъпа на разселени деца от Украйна до условия за учене в ранна детска възраст и приобщаващо образование, да подкрепи социалната интеграция и включването в живота на общността на уязвими деца и младежи в неравностойно положение, включително украински деца и младежи, на възраст 10 - 24 години.  Проектът е финансиран от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) , а Бенефициент: Община Бургас.

В центъра за споделено учене ще се провеждат занимания по български език,  английски език, театър, музика, анимация и спорт.

 На откриването присъстваха официални гости: Йорданка Ананиева- зам. кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, Люба Батембергска- координатор Образование към УНИЦЕФ- България, Карол Ваньо- зам. представител на УНИЦЕФ за България и Андреа Налетто- Специалист образование Регионален офис Европа и Централна Азия.

В програмата участваха вокалисти от ЦПЛР- Бургас с вокален педагог Милена Добрева и украински деца с цигулка и флашмоб.