четвъртък, 26 Септември, 2019всички новини

С танци, песни, демонстрации по карате, театрални етюди, забавна викторина и рисунка на асфалт ще стартира на 27.09. от 17ч. концерт на открита сцена "Охлюва" по повод откриване на новата учебна година за ЦПЛР- Бургас.

Най- големият център за деца и ученици в Община Бургас приема в групите си деца и ученици да се обучават безплатно. Можете да запишете Вашето дете на занимания по рисуване, в школа за информационни технологии, в Театрална школа "Детско царство", на занимания по БЕЛ за 7 клас, в група по лечебна физкултура, в групи по православно образование, краезнание, в Школа по авио и ракетомоделизъм, в Детски фолклорен танцов ансамбъл "Радост", НХ "Трепетлика и ДФФ "Шарени гайтани".

Към ЦПЛР- Бургас ранноезиковото обучение стартира преди четири години  под надслов "Play and talk witх Echo". Английски език се изучава във всички детски градини и 1 клас в училищата. Група за изучаване на АЕ I-IV клас се сформира в ЦПЛР- Бургас. Адресът на Центъра е: ул. "Райна Княгиня" 11, в близост до ул. "Богориди". Заявления се подават по електронен път или на място на 2 етаж при организатори, както и на самото събитие от 17ч.

Пожелаваме успех и много нови постижения на всички възпитаници на Центъра за подкрепа на личностното развитие.