понеделник, 12 Февруари, 2024всички новини

 Днес 12.02.2024г. комисия в състав:

Раздел „поезия и проза“

 

Председател- Атанасия Петрова- организатор и учител в ЦПЛР- Бургас

и членове:

Мария Георгакева- кариерен консултант и филолог

Мина Кръстева- поет и писател в Бургаско писателско дружество

 

Раздел «рисунка и приложни дейности»

 

Председател- Томина Никова- компютърен специалист

 

и Атанасия Петрова- организатор и учител в ЦПЛР- Бургас

 

                 След като разгледа предоставените творби по предложената тема, класира:  

Раздел „поезия“

 

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -9-12 клас 

 

 

Първо място :не се присъжда

Второ място :Симона Найденова- ПГМКР“Св. Никола“- гр. Бургас

Трето място:Константин Георгиев- ПГ по транспорт- гр. Бургас

    

ПООЩРЕНИЕ :

1.Иван Георгиев- Литературен клуб „Българският език и творчество“- гр. Шумен

 

 

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -студенти

 

СПЕЦИАЛНА  НАГРАДА:

Мария Ганчева- Бургаски свободен университет

 

Първо място :

1.Нина Вангелова- Национална художествена академия- филиал- гр. Бургас

 

Второ място  :

1.Кремена Георгиева- Бургаски свободен университет

2. Ширин Маринова- Унив. „Проф. Д-р Асен Златаров“- гр. Бургас

3. Селин Ариф- НБУ- гр. София

 

 

Трето място:

1.Петя Петкова- ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

2. Анелия Костадинова- БСУ- гр. Бургас

3. Ростислава  Янкова- ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

ПООЩРЕНИЕ:

Весела Чалъкова- Бургаски свободен университет-гр. Бургас

Дияна Чолакова-Бургаски свободен университет-гр. Бургас

Денис Ружди- Русенски университет“Ангел Кънчев“- гр. Русе

Елена Мазнева- Национална художествена академия-филиал- гр. Бургас

 

Раздел проза

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -9-12 клас 

 

Награда за оригинално произведение:

Белинда Якуб- ЦПЛР-ОДК- гр. Шумен

 

Първо място :

1.Магдалена Демирева-ПГСАГ „Ангел Попов“-гр.Велико Търново

 

Второ място  :

1.Анжелина Илчева- ПГМКР-гр. Бургас

2.Надин Кръстева- СУ“Иван Вазов“- гр. Мездра

3. Арзум Мустафа-Търговска гимназия- гр. Бургас

 

 

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – студенти

1 място- не се присъжда

 

Второ място  :

1.Невсе Арнауд-Югозападен университет“Неофит Рилски“-гр. Благоевград

 

Трето място:

1.Весела Чалъкова- БСУ-Гр. Бургас

 

ПООЩРЕНИЕ:

Теодор Тодоров- ЛК „Български език и творчество“-гр. Шумен

 

 

 

Раздел „Рисунка“

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -9-12 клас 

 

1 място:

Мариета Бъчварова- АЕГ-гр.Бургас

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - студенти

 

2 място:

Габриела Гинева- Унив. „Проф. Д-р Асен Златаров“-гр Бургас

 

Раздел „Компютърна рисунка“

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -9-12 клас

 

1 място:

Андрей Веселинов Радославов- СУ „Й. Йовков“-гр. Тутракан

 

2 място:

Лазарина Христова- 9 клас, СУ „Хан Исперих“-гр. Нови пазар

 

3 място:

Дарина Мирева- АЕГ „Гео Милев“- гр. Бургас

 

 Поощрение:

 1.Гергана Гюрова- ПГЕЕ „Константин Фотинов“- гр. Бургас

 2.Синая Грозева- ППМГ „Акад. Никола Обрешков“- гр. Бургас

 3.Константин Иванов- ПГЕЕ „Константин Фотинов“- Бургас