четвъртък, 26 Септември, 2019всички новини

За пета поредна година стартира школата по английски език към ЦПЛР - Бургас за 5 400 деца и ученици от подготвителните групи и първи клас, която е по програмата "Play and talk with Echo". Обучението е безплатно, а учебните помагала са осигурени от Община Бургас чрез програмата за ранночуждоезиково обучение.

За децата от подготвителните групи учебните занятия започват на 24.09.2019 г., а за учениците от първи клас - на 30.09.2019г. Те ще бъдат обучавани от висококвалифицирани педагози чрез иновативни и интерактивни методи - игри, песни, театрални изразни средства.

Във връзка с непрекъснато нарастващите образователни потребности на децата и квалификационните дейности на ЦПЛР-Бургас ще се провеждат периодично обучителни семинари за учители.

Наред с текущите занятия децата и учениците ще се готвят за различни творчески прояви - Коледен концерт, викторини по Английски език, които ще се проведат през настоящата учебна година, а родителите ще имат възможността да наблюдават открити ситуации в предварително обявени Дни на отворените врати във всяка градина и училище.

Тази година беше реализирана и програмата на Община Бургас - Първокласно начало, чрез която се въвеждат интерактивни методи на преподаване за активно интегриране на технологии в учебния процес, включително и по английски език. За целта учениците ще разполагат с модерна образователна среда и възможност за използване на интерактивни дъски, таблети и образователен софтуер.