понеделник, 27 Февруари, 2017всички новини

ПОКАНА за ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА
НА БЮДЖЕТ НА
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС ЗА 2017 г.

ЦПЛР- Бургас отправя покана за участие в представяне и обсъждане на бюджета на центъра за 2017 година.
Обсъждането ще се проведе на 07.03.2017 г./ вторник/ от 10.00 часа в ЦПЛР- Бургас.
Проект на Бюджета на ЦПЛР-Бургас за 2017 година ще бъде публикуван на интернет страницата на центъра.
Мнения, препоръки и предложения, свързани с Бюджет 2017 г. можете да отправяте на електронния адрес: odk_bourgas@ abv.bg от датата на публикуване на поканата.