понеделник, 2 Декември, 2019всички новини

На 30.11.19 г. в КЦ „ Морско казино“ се проведе обучителен семинар на учители по английски език за практически иновативни техники при обучението на деца и ученици в ДГ и училищата в Бургас. Специални гости-лектори на обучението бяха доц. Златка Димитрова, преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас,  Факултет по обществени науки, катедра “Педагогика и методика на обучението” и Вели Аслан, преподавател в Немска езикова гимназия „ Гьоте“. Също така всички учители бяха поканени да демонстрират практиките, методите и похватите, които прилагат в работата си. За първи път, във връзка с дейността на Центъра за кариерно ориентиране към ЦПЛР- Бургас, на обучението бяха поканени и взеха активно участие и студентите от ІІІ и ІV курс специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“ от Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас. Като потребител на кадри и във връзка с кариерното и професионално ориентиране, ръководството на ЦПЛР предвижда съвместни дейности и обучения и със студентите от други специалности и катедри на университета.