КП 33.18 - 2019 „ ЕТНОДЪГА”

„Етнодъга” е проект, който се реализира от Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас и се финансира от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.18 - 2019.

В проекта ще се включат ученици от арменски, ромски и руски произход, които живеят и учат в гр. Бургас, както и техните родители.

Реализирането на „Етнодъга” ще подпомогне процеса на съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от трите общности чрез създаването на смесена група, която ще се включи в различните дейности по проекта. Така културното многообразие ще се превърне в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на учениците от арменски, ромски и руски произход.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ЕТНОДЪГА”- КП 33.18 - 2019

1. Изработване на рекламни и информационни материали по проекта (ноември 2019 г.)

2. „ Аз и моето семейство живеем в град Бургас” - проучване и запознаване с бита и културата на арменците, руснаците и ромите (ноември 2019 -

февруари 2020 г.)

3. „Аз избирам своята професия”- кариерно ориентиране (декември 2019, януари, февруари, май 2020)

4. Експедиция „Старите български столици” – посещение на Плиска и Велики Преслав (май 2019 г.)

5. „Да влезем в магията на книгата” – среща с автори на детска литература (април 2020 г.)

6. „Моят празник ” – празничен концерт и арт център по повод 1 юни (юни 2020 г.)

7. „Моето незабравимо лято” – занимания по интереси и посещение на туристически обекти (юни-юли 2020 г.)

8. Финално парти за участниците в проекта (юли 2019 г.)

Може да проследите хронологично всички дейности по проекта на фейсбук страницата му:
https://www.facebook.com/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B3%D0%B...