петък, 5 Май, 2017всички новини

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА „ЕТНОКАЛЕЙДОСКОП” -

НА ВЕНЧАНИЕ В ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ

Участниците в проекта „Етнокалейдоскоп”- по конкурсна процедура 33.15 -2016, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, продължават дейностите, предвидени в проекта. Една от тях бе наблюдаване на венчание в православен храм.

Преди самия ритуал децата и учениците от арменски и български произход се срещнаха с отец Радослав - свещеник в храм „Света Богородица”, който им разказа за тайнството венчание и за всички действия, съпътстващи ритуала, и за тяхното значение - обручението, възлагането на короните на главите на новобрачните, венчалните халки, сватбените свещи – символи на единението на младоженците, на тяхната безконечна обич и разбирателство помежду им. Участниците в проекта и гостите в храма с голям интерес наблюдаваха тържественото венчание и слушаха напътствията на свещеника отец Радослав, който благослови и освети брачния съюз на младите новобрачни.