Успешно приключи проект „Приятелство без етнограници”, който бе реализиран от Център за подкрепа и личностно развитие – Бургас с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието и науката. Той бе на стойност 16 559 лева, а срока за изпълнение на предвидените дейности една календарна година, а целевата група включваше 25 деца от български произход и 25 деца от арменската общност на възраст от 6 до 18 години.
В рамките на проект „Приятелство без етнограници” реализирани 12 най-разнообразни дейности, сред които заснемане на филм „Арменците в Бургас”, сборник със стихове на арменски поети, арменски кулинарни рецепти, снимки от дейностите по проекта и самоучител по арменски, експедиция в Страндж планина, пленер по изобразително изкуство на о. Света Анастасия, коледна арменско-българска кулинарна работилница и други.
След приключването на проекта голяма част от децата и учениците, взели участие в „Приятелство без етнограници” посещават различните школи на Център за подкрепа и личностно развитие-Бургас.
Това бе единственият проект от бургаски регион, който бе финансиран по Конкурсна процедура 33.13-2014 на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.